Service och underhåll

Hur mår ert tak?

Ligger pannorna rätt ?

Är plåtdetaljerna ok?

Är det löv eller mossa på taket som binder fukt?


Det är viktigt att se över sitt tak en gång per år för att upptäcka ev. skador i tid. Teckna serviceavtal med oss så får ni ett tryggt långsiktigt underhåll av ert tak.


Detta ingår i vår service:


Byte trasiga takpannor

Justering takpannor

Rensning hängrännor

Anti-alg behandling mot återkommande påväxt

Översyn nocktätning