Fasadmålning

Vi målar trä, sten och plåtfasader med pensel, roller eller färgspruta. Innan målning startar besiktar vi fasaden och utför förarbeten som tex skrapning och tvättning.